Disclaimer

Foutje maken is menselijk, toch?

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Heeft u iets opgemerkt? Geef het aan ons door! Raadpleeg hiervoor onze contactpagina

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.somerensevennen.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.somerensevennen.nl te kunnen raadplegen.

Directe of indirecte schade

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.